אביב אלפיטל

 
גילגל תוצאת 300 בתאריך 4.2.09 במסגרת תחרות לקביעת נבחרת ישראל למכבייה ה- 18 .