טורניר אילת הרביעי

 
תמונות בתחרות  תמונות בתחרות
סיכום התחרות  סיכום התחרות
מכתב בנושא משחקי אילת  מכתב בנושא משחקי אילת