המכבייה ה- 18 The 18th Maccabiah Game

תודות לכל המשתתפים בתחרויות וברכות לזוכים.
Congratulations to all participants