תכנית פעילות שנתית עדכון

 
תוכנית פעילות שנתית 2024 - 2023 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2024 - 2023 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2023 - 2022 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2023 - 2022 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2022 - 2021 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2022 - 2021 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2021 - 2020 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2021 - 2020 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2020 2019 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2020 2019 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2019 2018 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2019 2018 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2018 2017 עדכון  תוכנית פעילות שנתית 2018 2017 עדכון
תוכנית פעילות שנתית 2017 2016  תוכנית פעילות שנתית 2017 2016
תוכנית פעילות שנתית 2016 2015  תוכנית פעילות שנתית 2016 2015
תוכנית פעילות לעונת 2014-2015  תוכנית פעילות לעונת 2014-2015
תוכנית פעילות לעונת 2014 2013  תוכנית פעילות לעונת 2014 2013
תוכנית פעילות לעונת 2013 2012   תוכנית פעילות לעונת 2013 2012
תוכנית פעילות לעונת 2012 - 2011 עדכון  תוכנית פעילות לעונת 2012 - 2011 עדכון
תכנית פעילות שנתית 2011 2010 עדכון  תכנית פעילות שנתית 2011 2010 עדכון
תכנית פעילות שנתית עונת 2009-2010 עדכון  תכנית פעילות שנתית עונת 2009-2010 עדכון