טורניר משחקי אילת ה- 6 באילת

 
מכתב פרטי הזמנת לינות  מכתב פרטי הזמנת לינות