תקנוני ליגות ה.כ.י

 
תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 24 -23  תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 24 -23
תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 23 -22 עדכון  תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 23 -22 עדכון
תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 22 - 21 עדכון  תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 22 - 21 עדכון
עדכון לתקנון ליגות ה.כ.י עונת 20-21 פוסט קורונה  עדכון לתקנון ליגות ה.כ.י עונת 20-21 פוסט קורונה
תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 21 - 20  תקנון ליגות ה.כ.י לעונת 21 - 20
תקנון  מעודכן ליגות ה.כ.י לעונת 19-20  תקנון מעודכן ליגות ה.כ.י לעונת 19-20
תקנון ליגת נוער לעונת 19-20  תקנון ליגת נוער לעונת 19-20
עיקרי השינויים לתקנון המשחקים לעונת 19-20  עיקרי השינויים לתקנון המשחקים לעונת 19-20
תקנון ליגת הנוער 2018-2019  תקנון ליגת הנוער 2018-2019
תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2019_2018  תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2019_2018
תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2018_2017  תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2018_2017
תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2017_2016  תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2017_2016
תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2016_2015  תקנון ליגות ה.כ.י לעונה 2016_2015
תקנון ליגת הנוער 2015-16  תקנון ליגת הנוער 2015-16
עיקרי השינויים בתקנון המשחקים לעונת  14-15  עיקרי השינויים בתקנון המשחקים לעונת 14-15
תקנון ליגות נוער 2014_2013  תקנון ליגות נוער 2014_2013
תקנון ליגות ה.כ.י לשנת 2015_2014  תקנון ליגות ה.כ.י לשנת 2015_2014