ליגה מחוזית עונת 15-16

 
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
תוצאות מחזור 5 סופי מחוז דרום  תוצאות מחזור 5 סופי מחוז דרום
תוצאות מחזור 5 מחוז דרום  תוצאות מחזור 5 מחוז דרום
תוצאות מחזור 5 סופי מחוז מרכז  תוצאות מחזור 5 סופי מחוז מרכז
תוצאות מחזור 5 מחוז מרכז  תוצאות מחזור 5 מחוז מרכז
תוצאות מחזור 5 סופי מחוז צפון  תוצאות מחזור 5 סופי מחוז צפון
תוצאות מחזור 5 מחוז צפון  תוצאות מחזור 5 מחוז צפון
תוצאות מחזור 4 מחוז דרום  תוצאות מחזור 4 מחוז דרום
תוצאות מחזור 4 מחוז מרכז  תוצאות מחזור 4 מחוז מרכז
תוצאות מחזור 4 מחוז צפון  תוצאות מחזור 4 מחוז צפון
טבלת פרסים  טבלת פרסים
תוצאות מחזור 3 מחוז דרום  תוצאות מחזור 3 מחוז דרום
תוצאות מחזור 3 מחוז מרכז  תוצאות מחזור 3 מחוז מרכז
תוצאות מחזור 3 מחוז צפון  תוצאות מחזור 3 מחוז צפון
תוצאות מחזור 2 מחוז דרום  תוצאות מחזור 2 מחוז דרום
תוצאות מחזור 2 מחוז מרכז  תוצאות מחזור 2 מחוז מרכז
תוצאות מחזור 2 מחוז צפון  תוצאות מחזור 2 מחוז צפון
תוצאות מחזור 1 מחוז דרום  תוצאות מחזור 1 מחוז דרום
תוצאות מחזור 1 מחוז מרכז  תוצאות מחזור 1 מחוז מרכז
תוצאות מחזור 1 מחוז צפון  תוצאות מחזור 1 מחוז צפון
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן