טורניר מוקדמות גביע הים התיכון 2020

 
תוצאות תחרות על גביע נודד  תוצאות תחרות על גביע נודד
טבלת תוצאות מצטבר ראונד רובין  טבלת תוצאות מצטבר ראונד רובין
תוצאות שלב הראונד רובין  תוצאות שלב הראונד רובין
תוצאות שלב המוקדמות  תוצאות שלב המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון הטורניר  תקנון הטורניר