אליפות ישראל ליחידים 2020

 
תוצאות שלבי הגמר - נשים וגברים  תוצאות שלבי הגמר - נשים וגברים
תוצאות שלב חצי גמר נשים  תוצאות שלב חצי גמר נשים
תוצאות שלב חצי גמר גברים  תוצאות שלב חצי גמר גברים
תוצאות שלב רבע הגמר  תוצאות שלב רבע הגמר
תוצאות לאחר מקצה 4 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 4 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון עדכון  תוכנית שימון עדכון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון מעודכן לאליפות  תקנון מעודכן לאליפות