ליגה מחוזית עונת 20-21

 
טבלת חלוקת פרסים עדכון  טבלת חלוקת פרסים עדכון
תוצאות לאחר מחזור 5 צפון סופי  תוצאות לאחר מחזור 5 צפון סופי
תוצאות לאחר מחזור 5 צפון  תוצאות לאחר מחזור 5 צפון
תוצאות לאחר מחזור 5 מרכז סופי  תוצאות לאחר מחזור 5 מרכז סופי
תוצאות לאחר מחזור 5 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 5 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 5 דרום סופי  תוצאות לאחר מחזור 5 דרום סופי
תוצאות לאחר מחזור 5 דרום   תוצאות לאחר מחזור 5 דרום
תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז ( השלמות )  תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז ( השלמות )
תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 4 דרום  תוצאות לאחר מחזור 4 דרום
תוצאות לאחר מחזור 4 צפון  תוצאות לאחר מחזור 4 צפון
תוצאות לאחר מקצה 3 מרכז  תוצאות לאחר מקצה 3 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 3 דרום  תוצאות לאחר מחזור 3 דרום
תוצאות לאחר מחזור 3 צפון  תוצאות לאחר מחזור 3 צפון
תוצאות לאחר מחזור 2 דרום  תוצאות לאחר מחזור 2 דרום
תוצאות לאחר מחזור 2 צפון  תוצאות לאחר מחזור 2 צפון
תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 1 דרום  תוצאות לאחר מחזור 1 דרום
תוצאות לאחר מחזור 1 צפון  תוצאות לאחר מחזור 1 צפון
תקנון עדכון פוסט שומר החומות  תקנון עדכון פוסט שומר החומות