טורניר מוקדמות גביע הים התיכון 2021

 

תוצאות משחק הגמר  תוצאות משחק הגמר
תוצאות שלב ראונד רובין  תוצאות שלב ראונד רובין
תוצאות שלב המוקדמות  תוצאות שלב המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים   טבלת נרשמים
תקנון התחרות  תקנון התחרות