אליפות ישראל ליחידים 2022

 
תוצאות שלב הגמר נשים וגברים  תוצאות שלב הגמר נשים וגברים
תוצאות שלב חצי הגמר נשים  תוצאות שלב חצי הגמר נשים
תוצאות שלב חצי הגמר גברים  תוצאות שלב חצי הגמר גברים
תוצאות לאחר שלב רבע הגמר  תוצאות לאחר שלב רבע הגמר
תוצאות לאחר מקצה 4 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 4 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות מעודכן  תקנון האליפות מעודכן