ליגות ה.כ.י לעונת 2021/22- קבוצות אלופות ופירוט הזוכים בפרסים

 
הודעת ספורט הזוכים והעולות ליגות  הודעת ספורט הזוכים והעולות ליגות
פרסי סיום עונה וזוכים על גברים  פרסי סיום עונה וזוכים על גברים
פרסי סיום עונה וזוכים על נשים  פרסי סיום עונה וזוכים על נשים
פרסי סיום עונה וזוכים על נוער  פרסי סיום עונה וזוכים על נוער
פרסי סיום עונה וזוכים על סניורים  פרסי סיום עונה וזוכים על סניורים
פרסי סיום עונה וזוכים לאומית גברים  פרסי סיום עונה וזוכים לאומית גברים
פרסי סיום עונה וזוכים לאומית סניורים  פרסי סיום עונה וזוכים לאומית סניורים
פרסי סיום עונה וזוכים ארצית גברים  פרסי סיום עונה וזוכים ארצית גברים
פרסי סיום עונה וזוכים ארצית א' סניורים  פרסי סיום עונה וזוכים ארצית א' סניורים
פרסי סיום עונה וזוכים ארצית ב' סניורים  פרסי סיום עונה וזוכים ארצית ב' סניורים