טורניר ה.כ.י ה-15 לשנת 2022

 
תוצאות לאחר שלב ו- גמר  תוצאות לאחר שלב ו- גמר
תוצאות לאחר שלב 1   תוצאות לאחר שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 7 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 7 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון לטורניר  תוכנית שימון לטורניר
טבלת נרשמים מעודכנת  טבלת נרשמים מעודכנת
תקנון הטורניר עדכון  תקנון הטורניר עדכון