טורניר אורן הרצליה 2023

 
תוצאות שלבים 2-4 וגמר  תוצאות שלבים 2-4 וגמר
תוצאות שלב 1  תוצאות שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 8 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 8 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 7  תוצאות לאחר מקצה 7
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון הטורניר  תקנון הטורניר