אליפות ישראל לסניורים 2024

 
תוצאות שלבי הגמר  תוצאות שלבי הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
תוכנית שיבוץ מסלולים לשלב חצי הגמר   תוכנית שיבוץ מסלולים לשלב חצי הגמר
טבלת חלוקת פרסים  טבלת חלוקת פרסים
תוצאות לאחר מקצה 7 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 7 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון בולה חולון  תוכנית שימון בולה חולון
תוכנית שימון חוצות  תוכנית שימון חוצות
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון האליפות מעודכן  תקנון האליפות מעודכן