גלר יונתן

 

יונתן גלר ממועדון רמת גן גילגל את המשחק המושלם של 300 פינים

במוקדמות AMF 2006 בתאריך 20/09/06 .