התאחדות הכדורת האירופאית E.T.B.F
European Tenpin Bowling Federation