מועדון בית חולון, בולה 
נוסד בשנת 1988
מספר חברים 75
יו"ר מועדון פיני פולק
נציג בהתאחדות   

זאב פלד

אתר המועדון

www.bola.co.il/bowl300