מועדון בית חולון, בולה     
נוסד בשנת 1988
מספר חברים 40
יו"ר מועדון יונה גולן
נציג בהתאחדות                   

אלי מור

אתר המועדון

www.rishon-bowling-club.co.il