דירוג ארצי של שחקני ה.כ.י - " דירוג פישר "

 
דירוג נשים ספטמבר 2020  דירוג נשים ספטמבר 2020
דירוג גברים ספטמבר 2020  דירוג גברים ספטמבר 2020
דירוג נשים אוגוסט 2020  דירוג נשים אוגוסט 2020
דירוג גברים אוגוסט 2020  דירוג גברים אוגוסט 2020
תקנון מעודכן לדירוג פישר  תקנון מעודכן לדירוג פישר
טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר  טבלת ניקוד מעודכנת לדירוג פישר