המכבייה ה- 19

 
נבחרות ישראל למכבייה  נבחרות ישראל למכבייה
הזמנה לטקס הפתיחה  הזמנה לטקס הפתיחה
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תקנון הבהרה  תקנון הבהרה
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון   תקנון