על נשים

מיקום לאחר מחזור 1 קבוצתי

נקודות קבוצה 2

נקודות קבוצה 1

פינים קבוצה 2

פינים קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 1

4

26

2078

2469

באולינג אשדוד

הרצליה

15

15

2439

2430

רמת גן

פתח תקוה

סה"כ נקודות

תיקו

הפסדים

נצחונות

הפרש נקודות

ממוצע

סך פינים

סך משח

ממוצע מחזור

פינים במחזור

5-מ

4-מ

3-מ

2-מ

1-מ

מועדון

מק

2

0

0

1

22.0

164.60

2469

15

164.60

2469

490

543

491

507

438

הרצליה

1

1.5

1

0

0

0.0

162.60

2439

15

162.60

2439

515

412

518

599

395

רמת גן

2

1.5

1

0

0

0.0

162.00

2430

15

162.00

2430

543

517

496

418

456

פתח תקוה

3

1

0

1

0

-22.0

138.53

2078

15

138.53

2078

450

406

414

416

392

באולינג אשדוד

4

שיא למשחק בודד : רמת גן 599

הודעה : שנה מוצלחת ושנה טובה !