נבחרת ישראל עד גיל 21 לאליפות העולם

 
תוצאות מחזור 6 ואחרון  תוצאות מחזור 6 ואחרון
תוכנית שימון ארוך סופרבאול  תוכנית שימון ארוך סופרבאול
תוצאות לאחר מחזור השלמה  תוצאות לאחר מחזור השלמה
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוכנית שימון קצר פלנט  תוכנית שימון קצר פלנט
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוכנית שימון ארוך גן שמואל  תוכנית שימון ארוך גן שמואל
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוכנית שימון קצר סופרבאול  תוכנית שימון קצר סופרבאול
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון ארוך פלנט  תוכנית שימון ארוך פלנט
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון  תקנון